Ogłoszenia 2.08.2020 - XVIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XVIII Niedzieli Okresu zwykłego w ciągu roku.

Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

foto: stegny.marianie.plOgłoszenia 26.07.2020 - XVII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XVII Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. 

foto: verbumdei.com.plOrganizacja I Komunii św. 8 sierpnia 2020

Spotkanie z dziećmi, które do I Komunii św. przystępować będą 8 sierpnia 2020r
oraz ich rodzicami,

odbędzie się we wtorek 28 lipca, o godz. 19.00 w kościele.

Po spotkaniu (ok. 20.00) odbędzie się przymiarka strojów komunijnych - zapraszamy osoby zaiteresowane z terminu sierpniowego.

ks. Sylwester Robak

 Ogłoszenia 19.07.2020 - XVI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XVI Niedzieli Okresu Zwykłego w ciągu roku.

Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

foto:bilgoraj.com.plOgłoszenia 12.07.2020 - XV Niedziela Zwykła w ciągu roku

Ogłoszenia z XV Niedzieli Zwykłej.

Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon

foto: verbumdei.com.pl