Ogłoszenia z Uroczystości Chrystusa Króla

Ogłoszenia z Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 

 

Ogłoszenia 15.11.2020 - XXXIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXXIII Niedzieli Zwykłej.

"Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana".

foto:deon.pl