Nadeszła godzina...

Zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żalów, które w naszej parafii odprawiane są w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00. W tym roku kazania pasyjne (połączone z modlitwą uwielbienia) głosi ks. Karol Stawowczyk.