Przemijanie jest częścią życia

"Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Do Nieba idą święci, którzy na ziemi swoje życie złączyli z Jezusem Chrystusem. Już za życia ziemskiego byli z Nim w relacji. Jest to więc stan szczęścia wiecznego".

Polecamy wywiad z księdzem Sylwestrem przeprowadzony przez red. Katarzynę Bernat z Radia eM Kielce zatytułowany "Przemijanie jest częścią życia".