Eucharystia w Zesłanie Ducha Świętego [transmisja, 10.00]

Wdzięczni Bogu za poprawę sytuacji związanej z epidemią
oraz zniesienie przez władze państwowe ograniczeń w kwestii wielkości zgromadzenia liturgicznego
zapraszamy do fizycznego udziału w Eucharystii informując jednocześnie,
że w aktualnych warunkach
organizowanie coniedzielnej transmisji nie będzie kontynuowane.