Poświęcenie różańców - odwołane

W związku z informacjami dotyczącymi wprowadzenia w mieście Kielce tzw. czerwonej strefy, decydujemy się na odwołanie poświęcenia różańców dzieciom klas III w dniu 11 października 2020 roku. O nowym terminie będziemy informować za pośrednictwem dziennika elektronicznego (SP25), strony internetowej parafii (matulewicz-kielce.pl) oraz ogłoszeń parafialnych. Prosimy o stałe monitorowanie komunikatów oraz przekazanie informacji osobom zainteresowanym, a mającym utrudniony dostęp do kanałów internetowych. Za pomoc w koordynacji przygotowań serdecznie dziękujemy.