Ogłoszenia 19.03.2017 - III Niedziela Wielkiego Postu

Kolejna niedziela Wielkiego Postu i kolejne ogłoszenia duszpasterskie. Zachęcamy do lektury!

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą."O sakramentach" cz. 3

Niniejsza katecheza ma stać się dla nas okazją do rozpoczęcia refleksji na temat sakramentu Chrztu św. Zastanowimy się w niej nad znaczeniem tego sakramentu wychodząc od jego nazwy oraz synonimicznych określeń zaczerpniętych z nauczania św. Grzegorza z Nazjanzu. Poznamy także starotestamentalne figury – zapowiedzi tego sakramentalnego znaku.Ziemia Święta - pielgrzymka (28 czerwca - 05 lipca 2017r.)

Nasza parafia współorganizuje pielgrzymkę "Śladami Pana Jezusa", której celem jest nawiedzenie Ziemi Świętej. Spotkanie organizacyjne z przedstawicielem Biura Pielgrzymkowego "Ad Astra" dla wyjeżdząjących na tę pielgrzymkę, odbedzie się 20 maja 2017 (sobota; planowane jest na godz. 16.30). Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną wszystkie miejsca na liście są zajęte. Ziemia ŚwiętaOgłoszenia 12.03.2017 - II Niedziela Wielkiego Postu

Zapoznaj się z ogłoszeniami duszpasterskimi z II Niedzieli Wielkiego Postu. Jest ona obchodzona w Polsce jako dzień modlitwy, postu i materialnego wsparcia Misjonarzy, do puszek przed kościołem zbieramy "nasze" ofiary.

...oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!"O sakramentach" cz. 2

Druga katecheza naszego cyklu będzie wprowadzeniem do zagadnień związanych z sakramentami inicjacji chrześcijańskiej (wtajemniczenia chrześcijańskiego).
Czym jest chrześcijanska inicjacja, czyli wtajemniczenie? O jaką tajemnicę chodzi?
W teologicznych formułach chrześcijańskie wtajemniczenie ujmowane jest jako „wprowadzenie człowieka do udziału w misterium” Bożego planu. Bóg powziął plan „aby wszystkich ludzi doprowadzić do wiary i zbawienia..."