Rozmowa przy studni. Fragment serialu "The Chosen"

"Rzekła do Niego kobieta: "Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać". A On jej odpowiedział: "Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!" A kobieta odrzekła Mu na to: "Nie mam męża". Rzekł do niej Jezus: "Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą". Rzekła do Niego kobieta: "Panie, widzę, że jesteś prorokiem". (J 4, 15-19)  

SOW: Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej

Robiąc rachunek sumienia pamiętaj przed kim stajesz - Bóg nie jest egzaminatorem, tutaj nie ma klucza odpowiedzi. W rachunku sumienia "dobre odpowiedzi" to te szczere.

Bóg jest Twoim Ojcem. Posłał Jednorodzonego Syna, aby Cię zbawił właśnie z grzechu (por. J 3, 17) i Ducha Świętego, aby Cię o tym grzechu przekonał (por. J 16, 8-9). 

Bóg chce byś zrozumiał swój grzech i zobaczył jak niszy on Waszą relację. A niszcząc Twoją relację z Bogiem, niszczy też Ciebie (Boga nie może, ale Ciebie owszem).

foto: misericors.org