Podsumowanie roku formacyjnego A.D. 2022 w II Kręgu działającym przy naszej parafii i wspólne grilowanie!

 

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

foto: wydawnictwo-oaza.pl s. Jadwiga Skudro
foto: dk.oaza.pl

Założycielem Domowego Kościoła był  ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). Ściśle  z nim współpracowała  siostra Jadwiga Skudro (1914-2009). Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin. Świętem patronalnym DK jest święto Świętej Rodziny.

Ikona Świętej Rodziny Znak Domowego Kościoła

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane na kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli na dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służy:

  • codzienny Namiot Spotkania,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • regularne studium Pisma Świętego,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia(systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwemi rodziną),
  • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

 

W naszej parafii  są dwa kręgi Domowego Kościoła. Pierwszy krąg funkcjonuje przy parafii od września 2018 roku. Formuje się w nim 5 par małżeńskich.  Aktualne duchowym opiekunem kręgu jest ks. Krzysztof Kaczor.

Drugi krąg uroczyście został włączony do DK podczas Mszy Świętej   21.11.2020 r. Formuje się w nim 6 małżeństw. Księdzem moderatorem-opiekunem kręgu   jest ks. Karol Stawowczyk. 

Spotkania kręgów odbywają się raz w miesiącu. Przychodzimy na nie z  całym bagażem naszej codzienności; naszymi radościami, troskami, naszą pracą. Przychodzimy jako małżeństwo, przynosząc w sercach nasze dzieci, nasze relacje. Przychodzimy, aby spotkać  przyjaciół- małżeństwa, które idą z nami tą samą drogą, kapłana, który staje się naszym towarzyszem drogi. Spotykamy się wokół wyjątkowego Przyjaciela! - Chrystusa, który jest obecny w naszym życiu, w naszym małżeństwie. 

Drodzy Małżonkowie jeżeli chcecie dołączyć do wspólnoty, w której będziecie  pogłębiali  wiarę, miłość do Chrystusa i siebie nawzajem, wspólnie dążyli do świętości to czekamy na Was, na Wasze małżeństwoi Waszą rodzinę!

Kontakt:

ks. Krzysztof Kaczor i ks. Karol Stawowczyk

Magdalena i Rafał Delipacy- 500 503 224

__________________

W ostatnim czasie dwie pary z kręgu przeżywały rekolekcje ORAR II w Piwnicznej Zdroju, podczas których zgłębiali wiedzę na temat pełnienia posługi pary animatorskiej. Rekolekcje były wspaniałym czasem spotkania nie tylko z niesamowitymi małżeństwami z naszej diecezji,  ale przede wszystkim z Chrystusem, którego obecność przenikała każdego uczestnika, co dało wyraz w przeżywanych wspólnie  jutrzniach, Mszach Świętych, Uwielbieniu i modlitwie małżonków przed Najświętszym Sakramentem. Świadectwo Kasi i Przemka możecie przeczytać TUTAJ.