Stowarzyszenie Cudownego Medalika

W 1830 roku w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia (szarytek) w Paryżu miały miejsce niezwykłe wydarzenia. Matka Boska kilkakrotnie objawiała się siostrze Katarzynie Labouré. 27 listopada Maryja poleciła jej przygotować medalik i obiecała wiele łask tym wszystkim, którzy będą go z ufnością nosić. W krótkim czasie medalik zyskał miano cudownego. W dziewięć lat po objawieniu nosiło go 10 milionów ludzi. Maleńki wizerunek Niepokalanej z medalika stał się skutecznym środkiem apostolskim, przemawiającym zwłaszcza do tych, którzy odeszli od Kościoła.

Na początku XX wieku ksiądz Franciszek Domaradzki ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo zainicjował na terenach Galicji Stowarzyszenie Cudownego Medalika, zatwierdzone na prośbę galicyjskich biskupów przez papieża Piusa X dla Polski w 1905 roku. Cztery lata później Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozwój stowarzyszenia na całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM – ang. Association of the Miraculous Medal).

Po II Wojnie Światowej Stowarzyszenie podzieliło los innych organizacji katolickich i w 1949 roku zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. Dopiero w 1980 roku, w 150-tą rocznicę objawienia Cudownego Medalika, ksiądz Teofil Hermann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy wskrzesił AMM jako ruch ludzi świeckich pod nazwą Apostolat Maryjny. Ze względu na ówczesną sytuację polityczną w kraju Apostolat Maryjny funkcjonował jako nieformalne grupy ludzi świeckich inspirowanych dekretem Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich.

Apostolat Maryjny został oficjalnie zatwierdzony przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa w lutym 1992 roku, a po 25 latach istnienia, w 2005 roku Apostolat powrócił do swoich korzeni i został włączony do światowej wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Obecnie AMM istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia około 10 milionów członków, natomiast w Polsce działa około 300 wspólnot parafialnych, które siłę do działania czerpią z comiesięcznych spotkań formacyjnych.

Świętem Stowarzyszenia jest 27 listopada, rocznica objawienia Cudownego Medalika św. Katarzynie Labouré, od 1998 roku poprzedzany ogólnopolskim Tygodniem Apostolatu Maryjnego, który ma na celu pogłębianie kultu Niepokalanej.

Zgodnie z postanowieniami statutowymi, opiekę nad Stowarzyszeniem Cudownego Medalika sprawują Księża Misjonarze św. Wincentego á Paulo przy współpracy Sióstr Miłosierdzia.

Historia Apostolatu Maryjnego w parafii bł. Jerzezgo Matulewicza

Apostolat Maryjny w parafii bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach istnieje od roku 2008.

Celem Apostolatu jest pogłębianie pobożności maryjnej przez studium mariologii i oddawanie się do dyspozycji Maryi. Apostolat ma za zadanie krzewienie kultu Niepokalanej.

Członkowie swoją pobożność maryjną kształtują przez poznanie bogactwa prawd wiary dotyczących Najświętszej Maryi Panny oraz ich znaczenia w dziele naszego uświęcenia. Opierają swoją duchowość na często powtarzanym poświęceniu się Maryi i wyrażaniu gotowości oddania się do Jej dyspozycji. Cechą charakterystyczną Apostolatu Maryjnego ma być miłość braterska, której podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość braterska jest okazywana w oddziaływaniu dobroczynnym, w służbie tym, którzy potrzebują pomocy. Apostolat Maryjny ożywia pokora, jako warunek uzyskania łaski Bożej w dokonywaniu dzieła uświęcenia własnego i braci. Środkami do tego jest modlitwa, lekturę słowa Bożego i regularne korzystanie z sakramentu pojednania.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu (trzecia niedziela miesiąca). Ponadto członkowie grupy gromadzą się na wspólnej modlitwie różańcowej w kościele i Eucharystii .

Wspólnota skupia aktualnie szesnaście osób. Animatorką grupy jest Maria Majewska. Opiekę duszpasterska sprawuje ks. Krzysztof Kaczor