Rocznica I Komunii św.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie odbyły się dotychczas rocznica I Komunii św. dzieci, które po raz pierwszy przystępowały do Stołu Pańskiego w roku 2020 (uczniowie klas IV). 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną zapraszamy do dziękczynienia za dar Eucharystii i możliwość przystępowania do niej:

Dzieci z klas IV, 1-sza rocznica I Komunii św., 20 czerwca

  • grupa, którą początkowo przygotowywał ks. Sylwester, godz. 10.00
  • grupa, którą początkowo przygotowywał ks. Karol, godz. 11.30

W 2020 roku dzieci przystępowały do I Komunii św. w trzech terminach (i ostatecznie w czterech grupach). Ze względów organizacyjnych przyjmujemy podział jaki funkcjonował na początku przygotowań, od września 2019 roku, zanim pandemia wpłynęła na wymieszanie się składów pierwotnych dwóch grup (za które odpowiedzialni byli ks. Karol i ks. Sylwester).

Nie organizujemy żadnych prób przed tą Mszą św. Prosimy by dzieci przyszły do kościoła w strojach komunijnych. Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie stroju komunijnego, prosimy o odświętny, elegancki ubiór (biała koszula i ciemny dół). Dzieci nie będą siedzieć osobno, lecz razem z rodzicami. Prosimy o zajmowanie miejsc w pierwszych ławkach. Dzięki temu zgromadzeni będą widzieli, że ta Msza św. gromadzi dzieci, które przeżywają II rocznicę I Komunii św.

Prosimy, by dzieci przyszły wcześniej (w ciągu bieżącego tygodnia) do spowiedzi, aby mogły we Mszy św. uczestniczyć w sposób pełny, jak to uczyniły pierwszy raz w zeszłym roku.