Wizytacja kanoniczna 2022

W tym roku w naszej parafii odbywa się wizytacja kanoniczna. Jest to rodzaj cyklicznego audytu, który pracownicy kurii diecezjalnej przeprowadzają we wszystkich parafiach diecezji zwyczajowo raz na pięć lat. Na czele delegacji wizytującej daną parafię stoi biskup ordynariusz lub biskup pomocniczy.

W trakcie wizytacji sprawdzany jest ogólny stan parafii z wyszczególnieniem aspektów duchowych (praktyki religijne, grupy duszpasterskie, itp.), materialnych (środki materialne i nieruchomości parafii, szczególnie budynki kościoła i plebanii), czy administracyjnych (kancelaria parafialna, księgi kancelaryjne, itp.).

W ramach wizytacji przeprowadzana jest także hospitacja w czasie zajęć prowadzonych przez katechetów pracujących w szkole.

W naszej wspólnocie parafialnej tegoroczną wizytację prowadził Ksiądz Biskup Marian Folrczyk. Dziękujemy szczególnie za błogosławieństwo dzieci i modlitwę w intencji osób tworzących wspólnotę parafialną. Ksiądz Biskup Marian w tym roku udzielał już sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii, modlił się z nami z racji wizytacji (15.05), a możemy już zapowiedzieć, że jeszcze się w naszej wspólnocie w niedługim czasie pojawi i to zdaje się nie jeden raz! Serdecznie zapraszamy!