Odnowa Wiary!

foto: kielce.odnowa.org

Wspólnota Światło Jordanu podsumowała Seminarium Odnowy Wiary 2022 oraz przeżywała swoje rekolekcje w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. bł. J. Matulewicza w Skorzeszycach. Krótkie podsumowania znajdziemy w internecie!

SOW 2022

Rekolekcje Wspólnoty Światło Jordanu 2022