Zaległe zbieranie miar

Nowy termin zbierania miar (dla klas, które miały być mierzone w piatek 11 lutego) 

SOBOTA, 19 lutego:

godz. 9.00-10.00 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25, klasy: 3a, 3b

godz. 10.00-11.00 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25, klasy: 3c, 3d

Zbieranie miar 11.02 odwołane

UWAGA!

SYTUACJA LOSOWA ZMUSZA NAS DO ODWOŁANIA ZBIERANIA MIAR DO PRZYGOTOWANIA STROJÓW PIERWSZOKOMUNIJNYCH W DNIU 11. LUTEGO TJ. PIĄTEK. NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY PÓŹNIEJ. 

TERMIN SOBOTNI (12.02, WEDŁUG PODANEGO HARMONOGRAMU) ZOSTAJE BEZ ZMIAN.Zbieranie miar do strojów komunijnych

Mierzenie dzieci pierwszokwomunijnych w ramach przygotowania alb i komeż, odbędzie się w dniach 11 i 12 lutego według następującego porządku:

PIĄTEK, 11 lutego:

[ODWOŁANE
- nowy termin zostanie podany wkrótce]

godz. 18.00-19.00 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25, klasy: 3a, 3b

godz. 19.00-20.00 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25, klasy: 3c, 3d

SOBOTA, 12 lutego (BEZ ZMIAN!!!):

godz. 9.00-9.45 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25, klasa 3e

godz. 9.45-10.45 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 klasy: 3f i 3g

godz. 10.45-11.30 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34, klasy 3a i 3b

godz. 11.30 - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34: 3c, 3d, 3e, i inni

Zbieranie miar będzie odbywać się w pomieszczeniu obok zakrystii kaplicy (nie kościoła!). Wchodzimy wejściem prowadzącym do kancelarii parafialnej, a z przedsionka kierujemy się w lewo, do zakrystii. Tam formujemy kolejkę i oczekujemy. Uwaga: w zakrystii prosimy zachować porządek i ciszę - obok jest przecież kaplica i prezbiterium z tabernakulum, a w nim Najświętszy Sakrament! 

Prosimy by wewnątrz budynków przestrzegać obowiązujących zasad sanitarnych. W przypadku opóźnień warto oczekiwać na dworze (przy sprzyjającej pogodzie) lub w samej kaplicy, która jest otwarta w ciągu dnia: można spędzić tam oczekiwanie na modlitwie (sic!).

PRZYPOMINAMY, ŻE W NASZEJ PARAFII STRÓJ DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII ŚW. JEST USTANDARYZOWANY, ZGODNIE Z WZOREM ZAPREZENTOWANYM
NA SPOTKANIU 6. LUTEGO. Sztuka kompromisu, czy sztuka kochania?

Czy małżeńśtwo to "sztuka kompromisu"? "-Tak!" odpowiada wielu, ale nie ks. Dariusz Węgrzyn, odpowiedzialny w naszej diecezji za Ruch Czystych Serc. 

Warto posłuchać jego konferencji! - zapraszamy!