Ogłoszenia 7.03.2021 - III Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie z III Niedzieli Wielkiego Postu.

„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

foto: biblia.wiara.plPoświęcenie modlitewników i medalików

Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami zapraszamy w niedzielę 7 marca na 16.00, na Gorzkie Żale. Bezposrednio po zakończeniu tego nabożeństwa odbędzie się Msza św. z poświęceniem modlitewników oraz medalików (różańce zostaną poświęcone w innym terminie). Po Mszy św. spotkanie organizacyjne.

Ogłoszenia 21.02.2021 - I Niedziela Wielkiego Postu

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami parafialnymi.

"Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali".

foto: slowo.redemptor.plOgłoszenia 14.02.2021 - VI Niedziela Zwykła

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi ogłoszeniami.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

foto: siostry-sc.pl