SOW: Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej

Robiąc rachunek sumienia pamiętaj przed kim stajesz - Bóg nie jest egzaminatorem, tutaj nie ma klucza odpowiedzi. W rachunku sumienia "dobre odpowiedzi" to te szczere.

Bóg jest Twoim Ojcem. Posłał Jednorodzonego Syna, aby Cię zbawił właśnie z grzechu (por. J 3, 17) i Ducha Świętego, aby Cię o tym grzechu przekonał (por. J 16, 8-9). 

Bóg chce byś zrozumiał swój grzech i zobaczył jak niszy on Waszą relację. A niszcząc Twoją relację z Bogiem, niszczy też Ciebie (Boga nie może, ale Ciebie owszem).

foto: misericors.orgSOW: co to jest spowiedź generalna i czy jest potrzebna?

W czasie Seminarium Odnowy Wiary bywa niekiedy wprowadzany temat spowiedzi generalnej. Nasze ostatnie katechezy mówiły o ludzkiej grzeszności, ale i nadziei, jaką mamy w Jezusie Chrystusie - Jedynym Zbawicielu człowieka. Wkrótce podejmiemy temat wiary i nawrócenia oraz zastanowimy się, co to znaczy „otworzyć drzwi Chrystusowi” i wpuścić Go do naszego życia jako Gospodarza. W drodze, którą wyznaczają powyższe punkty warto zadbać o dobrze przeżytą spowiedź... foto: radom.gosc.pl