XL Pielgrzymka Kielecka

Po raz czterdziesty na szlak pątniczy wyruszy Kielecka Piesza Pielgrzymka. Pielgrzymi będą mogli przebyć całą trasę z Wiślicy przez Pińczów, Kielce na Jasną Górę. Istnieje też możliwość pielgrzymowania tylko na wybranych odcinkach. Zapisy potrwają do 5 lipca i będą odbywały się tylko i wyłącznie ON-LINE. Formularz zgłoszeniowy, regulamin i bliższe informacje na facebooku pielgrzymkowym oraz na stronie internetowej: www.pielgrzymka.kielce.pl.Dyspensa ogólna dot. IV przykazania kościelnego w kontekście uroczystości weselnych

Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 68/21

DEKRET

W związku z tym, że pojawiają się liczne prośby narzeczonych o udzielenie im i ich gościom weselnym dyspensy od konieczności zachowania IV Przykazania Kościelnego – wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na czas przyjęcia weselnego, które jest organizowane w piątki, w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna, mając na uwadze dobro duchowe proszących oraz kierując się normą kan. 87 i 88 KPK, niniejszym

udzielam dyspensy ogólnej
od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
dla proszących narzeczonych i ich gości weselnych
na czas trwania przyjęcia weselnego organizowanego
w poszczególne piątki miesiąca: lipca, sierpnia, września i października 2021 r.,
w które nie przypada żadna uroczystość liturgiczna.  

Jednocześnie zobowiązuję proboszczów parafii, gdzie będzie celebrowany sakrament małżeństwa w wyżej wymienione piątki, aby:

  1. odebrali pisemną prośbę narzeczonych o udzielenie dyspensy i przesłali ją do Kurii Diecezjalnej w Kielcach;
  2. ogłosili w dniu ślubu proszących udzieloną przeze mnie dyspensę;
  3. ogłosili w dniu ślubu proszących zadośćuczynienie, jakie mają spełnić proszący:

Odbyć pielgrzymkę do jednego z sanktuariów (Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach lub Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze lub Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu) i tam uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjąć Komunię Świętą.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski 

BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII