Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane

Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

Nr OA – 69/20

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym 

Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r.
udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej
w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

        † Jan Piotrowski 

                     BISKUP KIELECKI 

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

Ogłoszenia 31.05.2020 - Ur. Zesłania Ducha Świętego

Ogłoszenia z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane"

foto: aleteia.plOgłoszenia 25.05.2020 - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

foto: liturgia.bydgoszcz.pl