Ogłoszenia 5.04.2020 - Niedziela Palmowa

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami z Niedzieli Palmowej 2020.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.Ogłoszenia 29.03.2020 - V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia z V Niedzieli Wielkiego Postu.

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą".

foto: franciszkaniejaslo.pl

 Spowiedź w okresie epidemii

foto: warszawa.gosc.pl

Drodzy Parafianie!

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie kwestii spowiedzi
w okresie przedświątecznym, w którym (w trosce o nasze zdrowie)

nałożone zostały pewne ograniczenia,
pragniemy podać kilka niezbędnych informacji.

 Ograniczenia w zgromadzeniach liturgicznych

foto: deon.pl

Drodzy Parafianie!
W nawiązaniu do ostatnich zarządzeń władz kościelnych,
które współbrzmią z decyzjami administracji rządowej
informujemy, że w jednocześnie w kościele (kaplicy)
może przebywać - poza celebrującymi duchownymi - 5 osób.

Prosimy o umożliwienie uczestnictwa w celebracji
w pierwszej kolejności osobom, które zamówiły Msze św. 

WSZYSTKIE MSZE ŚWIĘTE,
TAKŻE TE Z PORZĄDKU REKOLEKCYJNEGO
SPRAWOWANE SĄ W KAPLICY.

Prosimy o śledzenie kolejnych informacji,
które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.Dekret Biskupa Kieleckiego

Kielce, dnia 23 marca 2020 r.

Nr OA – 42/20

DEKRET

 W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:

  1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych*.
  2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
  3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do ust, jak i na rękę.
  4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za pośrednictwem telefonu lub internetu.
  5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
  6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca Świętego z racji trwającej pandemii.
  7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym dekretem, w najbliższym czasie.

          Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 † Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII

________

*od 25.03.2020 liczba osób biorących udział w zgromadzeniu liturgicznym (poza połsugującymi) nie może przekraczać 5.