Co wiesz o Chrzcie św.?

Przy okazji Święta Chrztu Pańskiego, zachęcamy do przypomnienia sobie niektórych informacji związanych z naszych chrześcijańskim rozumieniem Chrztu św. jako sakramentalnego znaku. foto: wikimedia.org



Ogłoszenia 13.01.2019 - Niedziela Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia z Niedzieli Chrztu Pańskiego, kończącej okres Narodzenia Pańskiego.

"A gdy [Jezus] się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”



Wspólne kolędowanie (video)

6 Stycznia 2019, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, odbył się w naszym kościele wieczór kolęd. Pamiątką po wspólnym kolędowaniu jest kilka nagrań, do których odsłuchania zapraszamy!



Ogłoszenia 6.01.2019 - Ur. Objawienia Pańskiego

Ogłoszenia wygłoszone 6 stycznia, czyli w Uroczystość Objawienia Pańskiego, która w tym roku wypadła w niedzielę.

"A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę."