Ogłoszenia 18.11.2018 - XXXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku

Ogłoszenia przygotowane na XXXIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.  A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo...".

foto: orygenes.pl

Ogłoszenia 4.11.2018 - XXXI Niedziela Zwykła - DZIEŃ SEMINARYJNY

Ogłoszenia z XXXI Niedzieli Zwykłej w ciągu roku, w czasie której w naszej parafii przezywaliśmy dzień semianaryjny. 

Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”.

foto: wsd.kielce.pl