Ogłoszenia 1.07.2018 - XIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XIII Niedzieli zwykłej w ciągu roku.

Jezus rzekł do nich: "Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”.

foto: pila.salezjanie.plOgłoszenia 24.06.2018 - Ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Ogłoszenia z Ur. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

"W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem".


foto:  misericors.plOgłoszenia 17.06.2018 - XI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XI Niedzieli Zwykłej.

"Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu".

foto: slowo.redemptor.plOgnisko ministranckie 2018

OGNISKO MINISTRANCKIE
16. CZERWCA 2018, 19.00
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ RODZICÓW I RODZEŃSTWO!
PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYBYCIA oraz INFORMACJĘ DOT. LICZBY OSÓB.