Ogłoszenia 3.06.2018 - IX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie z IX Niedzieli Okresu Zwykłego.

[Jezus] Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

foto: verbumdei.com.pl

Ogłoszenia 27.05.2018 - Ur. Trójcy Przenajświętszej

Ogłoszenia z Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

[Jezus rzekł]: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

foto: ps-po.pl