Ogłoszenia 10.06.2018 - X Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z X Niedzieli zwykłej.

Jezus zapytał: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką"

foto: zywyrozaniec.plOgłoszenia 3.06.2018 - IX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie z IX Niedzieli Okresu Zwykłego.

[Jezus] Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

foto: verbumdei.com.pl

Ogłoszenia 27.05.2018 - Ur. Trójcy Przenajświętszej

Ogłoszenia z Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

[Jezus rzekł]: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

foto: ps-po.pl