Ogłoszenia 18.03.2018 - V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia przygotowane na V Niedzielę Wielkiego Postu.

"Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne".

foto: episkopat.pl

Porządek rekolekcji wielkopostnych

Zachęcamy do zapoznania się z porządkiem rekolekcji wielkopostnych, które wygłosi ks. dr Bartłomiej Pieron.

"Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste - zmiłuj się nad nami!".