Ogłoszenia 30.07.2017 - XVII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia przygotowane na XVII Niedzielę Zwykłą.

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. DM SKAŁA - Zakopane 2017

Pierwsze dni lipca (6-11.07) Duszpasterstwo Młodzieży „SKAŁA” miało przyjemność spędzić w cudownych Tatrach. Trudnymi ścieżkami Tatrzańskiego Parku Narodowego prowadził nas z uśmiechem Ks. Karol. Długie wędrówki umilała nam natura, jej piękno i majestatyczne krajobrazy.Ogłoszenia 23.07.2017 - XVI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XVI Niedzielę Okresu Zwykłego w ciągu roku

...przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. (...) Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Ogłoszenia 25.06.2017 - XII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XII Niedzieli Zwykłej

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. (...) Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.