Dyspensa na 4 maja 2018

Kuria Diecezjalna w Kielcach informuje,
że Biskupi Diecezjalni
obecni na 378 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
które odbyło się w Warszawie, w dniach 13 – 14 marca br.,
podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek – 4 maja 2018 r.