Dekanalna Modlitwa za Synod

13 października naszej parafii i całemu dekanatowi przypadło w udziale podjąć pałęczkę modlitewnej sztafety, która łączy całą diecezję kielecką. To wspólna modlitwa za Synod poświęcony młodzieży, za młodych i razem z nimi.

Od 3 października trwa w Rzymie Synod Biskupów zwołany przez papieża Franciszka pod hasłem "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania". Synod, to zgromadzenie pasterzy Kościoła, którzy pod przewodnictwem Ojca Świętego, wspólnotowo rozeznają drogi, którymi ma zmierzać współczesny Kościół.

 W ramach modlitewnej sztafety, podjeliśmy się 13 października wstawiennictwa za zgromadzonych na Synodzie księży biskupów, za wszystkich uczestników tego spotkania oraz za młode pokolenie chrześcijan. Wierzymy, że modlitewny łańcuch, który łączy dzień po dniu poszczególne parafie i wspólnoty naszej diecezji, będzie nie tylko wsparciem Synodu, ale umocni również więzy naszego Kościoła lokalnego. To nasze zaangażowanie ma stać się krokiem do świadomego podjęcia misji, którą jest odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii kolejnym pokoleniom.

Do modlitwy za Synod wezwani są nie tylko młodzi, ale wszyscy członkowie naszej parafii. Szczególnie jednak za udział w modlitewnym spotkaniu dziękujemy:

- dzieciom i młodzieży ze scholi parafialnej
- ministrantom
- dzieciom z Koła Różańcowego pw. św. Hiacynty i Franciszka
- młodzieży z Duszpasterstwa Młodzieży "SKAŁA"

oraz ich rodzicom, którzy wspierają ich w każdym aspekcie życia, a przede wszystkim w tym co związane z odkrywaniem przyjaźni z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem.