Ogłoszenia duszpasterskie związane ze stanem zagrożenia epidemicznego

Drodzy Parafianie!

Biorąc pod uwagę wprowadzenie przez administrację rządową stanu zagrożenia epidemicznego oraz nawiązujący do tego faktu komunikat Przewodniczącego KEP pragniemy poinformować, że:

1) na Msze święte zapraszamy jedynie osoby, które zamówiły intencje Mszalne. Wynika to z ograniczenia nałożonego na nas ze względu na zagrozenie epidemiczne, polegającego na zakazie zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób.

2) zachęcamy do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.;

3) szczególną formą świętowania Dnia Pańskiego, właściwą w aktualnej sytuacji będzie łączność duchowa ze zgromadzeniem Eucharystycznym poprzez środki społecznego przekazu (radio, telewizję, Internet)

4) zachęcamy także do tego, by w czasie przeżywania Mszy św. za pośrednictwem środków społecznego przekazu wzbudzić w sobie gorącą intencję zjednoczenia się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, czyli komunii duchowej.

5) można skorzystać z nastepujących propozycji transmisji:

- internetowych transmisji Mszy św. do których linki podano na stronie Diecezji Kieleckiej

- w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, które będą transmitować Msze św. w następującym porządku:


- w Radio eM Kielce będzie transmitowana dodatkowo Msza święta z Bazyliki Katedralnej w niedzielę o 7.30 (oprócz tej o godz. 11.00);

- w poniedziałek i wtorek (16-17.03) w Radiu eM Kielce będą też transmitowane rekolekcje wielkopostne o godz. 6.30 i 9.00;

6) warto rozeznać sytuację, czy ktoś w naszym sąsiedztwie nie potrzebuje pomocy np. w zrobieniu i dostarczeniu zakupów czy też w jakiejś innej formie (chodzi tu głównie o osoby starsze).

Prosimy o modlitwę rodzinną w intencji powstrzymania epidemii oraz za chorych i pracowników służby zdrowia.

Prosimy o śledzenie informacji podawanych przez media ogólnopolskie, Biuro Prasowe oraz stronę internetową Konferancji Episkopatu Polski, media diecjezjalne oraz tych, zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

bł. Jerzy Matulewiczu - módl się za nami wszystkimi!

Duszpasterze

par. bł. Jerzego Matulewicza