Pomoc w czasie epidemii

"w tych dniach pojawia się ryzyko myślenia tylko o sobie samych. A ubodzy? Dla nich wszystko jest trudniejsze. Nie możemy i nie wolno nam zapomnieć o wyciągnięciu ręki do tych, którzy potrzebują pomocy". (kard. K. Krajewski)

Zwróćmy uwagę na konieczność otoczenia pomocą potrzebujacych, szczególnie starszych i chorych. Przede wszystkim niech to będzie pomoc sąsiedzka. W bliskim sąsiedztwie najlepiej widzimy kto i jakiej pomocy potrzebuje. Ta sąsiedzka troska może znaleźć wyraz choćby w zainteresowaniu się losem naszych potrzebujących sąsiadów, zdobyciem informacji czego im potrzeba.

Jeśli widzimy, że większe zaangażowanie przerasta w czasie epidemii nasze możliwości, warto odwołać się do sił i dobrej woli tych, którzy zgłosili gotowość niesienia pomocy w tych trudnych tygodniach. Poniżej dwie propozycje z kontaktem do środowisk, które zajmują się wolontaryjnym wsparciem starszych i potrzebujących w związku z epidemią: 

1. Program CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ "Nie jesteś sam" - wolontariusze (muszą być pełnoletni, zdrowi) robią zakupy osobom starszym, samotnym. Chętni do wolontariatu logują się poprzez formularz dostępny na stronie Caritas DK, zaś osoby potrzebujące zgłaszają się telefonicznie - 664-031-039. Program działa na terenie Kielc (ze względów logistycznych).

2. WOLONTARIUSZE STRAŻY POŻARNEJ świadczą pomoc w dowozie żywności oraz leków osobom pozostającym w domach (Kielce i powiat kielecki). Zgłoszenia: 502 429 800.