Pielgrzymka na Litwę

GIETRZWAŁD ŚWIĘTA LIPKA MARIAMPOL WILNO TROKI STUDZIENICZNA SOKÓŁKA – – ŚWIĘTA WODA BIAŁYSTOK 

| TERMIN: 01.08 – 05.08.2022 

| CENA: 1290 PLN/os. (przy grupie 46 os.) 

1450 PLN/os. (przy grupie 36 os.) 

| PROGRAM: 

Dzień 1: GIETRZWAŁD – ŚWIĘTA LIPKA 

O ustalonej godzinie spotykamy się na wyznaczonym parkingu, pakowanie bagażu i wyjazd. Przejazd w kierunku Warmii.  W godzinach popołudniowych przyjedziemy do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, jedynego miejsca w Polsce, w którym miały  miejsce objawienia maryjne (prywatne) zatwierdzone przez kościół. Nawiedzimy bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej  z Dzieciątkiem oraz kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w miejscu Objawień Maryi. Następnie przejedziemy do  sanktuarium w Świętej Lipce, którego początki sięgają XIV wieku. Święta Lipka to także obiekt zabytkowy zaliczany do  najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 2: MARIAMPOL – WILNO 

Rano, po śniadaniu przejazd na Litwę. Zatrzymamy się w Kościele w Mariampolu, gdzie pochowany został bł. Jerzy Matulewicz.  Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II w 1987 r. podczas uroczystości z okazji 600-lecia Chrztu Litwy. Następnie przejazd do  Wilna na cmentarz na Rossie nazywany Wileńskimi Powązkami. Jest to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych.  Pochowano tam żołnierzy poległych w walkach o Wilno i wielu sławnych Polaków związanych z Wilnem. Przejazd do hotelu  w Wilnie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3: WILNO 

Po śniadaniu zwiedzanie Wilna, stolicy Litwy, zwanej „małym Rzymem“, bo to największe miasto barokowe położone na północ  od Alp. Na początku naszego spaceru nawiedzimy kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej z cudownym obrazem. Zobaczymy także  klasztor Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przebywała w nim Siostra Faustyna, kiedy Pan Jezus podyktował jej słowa  Koronki, a także kościół św. Piotra i Pawła oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy kościele św. Trójcy, gdzie znajduje się  oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”. Kolejno spacer po wileńskiej Starówce śladami polskiej historii, podczas  którego zobaczymy plac ratuszowy, cerkiew św. Ducha i Bramę Bazyliańską. Odwiedzimy także dom, w którym mieszkali:  błogosławiony ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. siostry Faustyny i malarz profesor Eugeniusz Kazimirowski – autor obrazu  z wizji św. siostry Faustyny. Po zakończonym zwiedzaniu powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4: TROKI – STUDZIENICZNA 

Rano, po śniadaniu przejedziemy do Trok, które były stolicą Litwy aż do XIV wieku. Zobaczymy (z zewnątrz) gotycki zamek  wzniesiony w XIV – XV wieku przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, słynne karaimskie domy  i nawiedzimy Trocką Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej, najcenniejszą relikwię miasta. Obraz Matki Bożej Trockiej, to  drugi, uhonorowany papieskimi koronami, po obrazie Jasnogórskim, wizerunek Maryi na terenach Rzeczpospolitej. Udamy się na

degustacje kybynów. Następnie wrócimy do Polski, zatrzymamy się w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Cechy  charakterystyczne tego miejsca to: słynący łaskami obraz Matki Bożej, piękno przyrody i cisza pustelni sprzyjająca zadumie i  refleksji. 9 czerwca 1999 roku nawiedził je najdostojniejszy pielgrzym – św. Jan Paweł II. Następnie udamy się do hotelu.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 5: SOKÓŁKA – ŚWIĘTA WODA – BIAŁYSTOK  

Rano, po śniadaniu przejazd do Sokółki, gdzie pomodlimy się w kościele św. Antoniego. Indywidualna adoracja Najświętszego  Sakramentu i korporału na którym umieszczona jest Hostia, która zamieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego. Następnie  udamy się do sanktuarium w Świętej Wodzie, gdzie znajduje się kościół Matki Bożej Bolesnej, a także polska, Góra Krzyży. Na  zakończenie pielgrzymki udamy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, miejsca, gdzie szczególny kult oddaje się  błogosławionemu Michałowi Sopoćko – spowiednikowi i kierownikowi duchowemu siostry Faustyny, całkowicie oddanemu  szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Po zwiedzaniu ruszymy w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w godzinach  wieczornych. 

| CENA ZAWIERA: 

przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), DVD, WC, rozkładane fotele  4 noclegi w hotelach 2*/3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 

wyżywienie 2 x dziennie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje 

ubezpieczenie Signal Iduna: KL (20 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób  przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

opiekę doświadczonego pilota  

przedstawiony program zwiedzania 

podatek VAT 

| CENA NIE ZAWIERA: 

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek, taksy klimatycznej, składki na  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (łącznie ok. 20 PLN/os. i 35 EUR/os. – płatne  u pilota w autokarze - podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów  wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando Travel).  

napojów do obiadokolacji 

dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych  zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem  na COVID-19 (100 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

wydatków własnych 

dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

świadczeń niewymienionych w ofercie 

| WAŻNE INFORMACJE: 

  1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. 
  2. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
  3. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania. 
  4. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE  ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 
  5. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą  Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Podróżni  zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki (w tym te dotyczące wymaganych dokumentów).  Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania  testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy  do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 
  6. Cena pielgrzymki została skalkulowana w oparciu o cenę transportu uwzględniającą ceny paliwa na poziomie ok. 6,0  PLN/l.  

W przypadku globalnego wzrostu cen paliwa w Polsce i Europie, cena pielgrzymki ulegnie rekalkulacji.