Przypomnienie dot. Wielkiej Soboty i Wielkiej Nocy

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości przypominamy ogłoszenia duszpasterkie podane do wiadomości w Niedzielę Palmową oraz zmieszczone na naszej stronie internetowej co nastepuje:

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów od 8.00 do 14.00 (co 20 minut).

W tych godzinach można nawiedzić Jezusa Eucharystycznego (adoracja przy Grobie Pańskim).

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 20.00 (sobota). Czuwanie po liturgii do 23.00.

Rezurekcja (procesja a po niej Msza św.) o 6.00 (niedziela).