Dekret watykański wprowadzjący drugi odpust parafialny

Prot. N. 1735/2023-241/ 23/I

D E K R E T

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pomnożenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy uprawnień przyznanych jej w specjalny sposób przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności Papieża,  wziąwszy pod uwagę prośby przysłane do niej niedawno przez Najdostojniejszego Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego, wraz z Proboszczem kieleckiej parafii pod wezwaniem Błogosławionego Jerzego Matulewicza, łaskawie zezwala, aby wszyscy wierni mogli z niebiańskich skarbców Kościoła uzyskać odpust zupełny, który będą mogli również ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących, byleby prawdziwie pokutując, przystąpiwszy do spowiedzi i pokrzepiwszy się Komunią świętą, pobożnie nawiedzili jako pielgrzymi kościół parafialny pod wezwaniem Błogosławionego Jerzego Matulewicza i tam wzięli udział w sprawowaniu świętej liturgii 

- w dniu 27 czerwca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy

albo przynajmniej przed obrazem Najświętszej Maryi Panny przez stosowny czas oddali się pobożnym rozmyślaniom, kończąc je Modlitwą Pańską, Składem Apostolskim, wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego Jerzego Matulewicza.

Wierni, którzy z powodu starości, choroby lub innej poważnej przyczyny nie mogą wychodzić z domu, również będą mogli zyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie obrzydzenie do jakiegokolwiek grzechu i zamiar spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, przed jakimkolwiek świętym obrazem dołączą duchowo do sprawowanych świętych obrzędów lub pielgrzymek, ofiarując miłosiernemu Bogu swe modlitwy i cierpienia lub swe życiowe trudności.

Aby przeto dzięki miłości pasterskiej ułatwić wiernym dostęp do Bożej łaski osiąganej dzięki kluczom Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni w stosowne upoważnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret ma ważność na siedem lat. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w dniu 15 czerwca, w 2023 Roku Wcielenia Pańskiego.

 

+  MAURUS  Kard.  PIACENZA
Penitencjarz Większy

 

+ KRZYSZTOF NYKIEL
Regens