Wspomnienia z Ziemi Świętej

W dniach 28 czerwca – 5 lipca 2017r. grupa parafian wspólnie z księdzem Karolem udała się do Ziemi Świętej.

Wędrując Śladami Pana Jezusa dotarliśmy do źródeł chrześcijaństwa, a takze poznaliśmy najważniejsze miejsca związane z życiem i działalnością postaci biblijnych Starego i Nowego Testamentu. Odwiedziliśmy z pokłonem znane miejsca położone w Betlejem, Jerozolimie i nad Jeziorem Galilejskim.

Nawiedziliśmy prastarą, pamiętającą czasy cesarstwa bizantyjskiego Bazylikę Narodzenia Pańskiego, która została wzniesiona ponad skalną grotą, w której urodził się Pan Jezus, Bazylikę Zwiastowania i kościół św. Józefa w Nazarecie, Kanę Galilejską, gdzie przeżyliśmy liturgię odnowienia sakramentalnej przysięgi małżeńskiej oraz odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne nad Jordanem. Spacerowaliśmy po ruinach „miasta Jezusa” - Kafarnaum, nawiedziliśmy Górę Ośmiu Błogosławieństw – sanktuarium upamiętniające Kazanie na Górze. Można tam zobaczyć wspaniałe  i bujne ogrody pielęgnowane od lat przez zakonników.

Celem naszej pielgrzymki była również Góra Tabor (po arabsku: Wysoka Góra), gdzie miało miejsce Przemienienie Pańskie. W obecności trzech uczniów - Jakuba, Jana i Piotra - Jezus przemienił się i ukazał w boskiej postaci podczas rozmowy z prorokami Mojżeszem oraz Eliaszem.

Jerozolima - serce Ziemi Świętej - ukazała nam monumentalne piękno miasta z kamienia, które oparło się działaniom ludzi i czasu. Jezus spędził tu ostatni etap swojego ziemskiego życia, mękę i śmierć. Nawiedzaliśmy Górę Oliwną, miejsca  pojmania (grotę zdrady Judasza) i Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Bazylikę Agonii w Ogrodzie Oliwnym, Świątynię Grobu Maryi Panny, Kościół Pater Noster, który wznosi się nad grotą gdzie Jezus uczył swoich uczniów Modlitwy Pańskiej, a także Bazylikę Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz Wieczernik.

Niezwykłym, niezapomnianym przeżyciem duchowym było dla nas Nabożeństwo Drogi  Krzyżowej (VIA DOLOROSA) ulicami Starego Miasta i nawiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego z całonocnym czuwaniem.

Czas 8 dniowej pielgrzymki w tych niezwykłych miejscach przepełniony był modlitwą, życzliwością, pogłębieniem i umocnieniem wiary. Doznaliśmy niebywałych wzruszeń, emocji oraz przeżyć  religijnych.                                                                                                       

Natomiast wypoczynek nad Jeziorem Galilejskim i Morzem Martwym zapewnił nam piękne widoki i regenerację sił.

Niech ta pielgrzymka zaowocuje żywą, głęboka wiarą w Jezusa Chrystusa i będzie inspiracją wartości chrześcijańskich w naszym życiu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Pielgrzymi Anna i Janusz Stańczakowie