Zgłoszenia do I Komunii św. i Bierzmowania

I SPOWIEDŹ
oraz I KOMUNIA ŚW.

Katecheza przygotowująca do I Spowiedzi i I Komunii św. odbywa się zarówno przy parafii, jak i w szkole (klasa III SP).

Parafią właściwą dla przygotowania do sakramentów jest własna parafia, czyli ta na terenie której mieszka kandydat do sakramentów.

W parafii bł. J. Matulewicza w Kielcach w roku 2023/24 rozpoczniemy przygotowanie do I Spowiedzi i I Komunii św. spotkaniem w niedzielę, 24 września o 16.00 (Msza św. + komunikaty).

Dzieci klas trzecich SP mieszkające na terenie naszej parafii należy w najbliższych tygodniach zgłosić do przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św. Jak to zrobić?

Wystarczy
pobrać i wypełnić
KARTĘ ZGŁOSZENIA
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
,
 

a następnie przekazać ją katechecie (dot. SP25) lub przynieść do kancelarii parafialnej (do 22. września).

Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią bł. J. Matulewicza do karty zgłoszenia koniecznie należy dołączyć odpis aktu chrztu.

W nadzwyczajnych sytuacjach w naszej parafii mogą przygotowywać się do sakramentów I Spowiedzi i I Komunii św. także dzieci zamieszkujące na terenie innych parafii. W takim przypadku rodzice muszą poprosić swojego proboszcza o zezwolenie i dołączyć tę zgodę w formie pisemnej do karty zgłoszenia.

KARTY ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO DNIA 22 WRZEŚNIA (piątek)
.

Na spotkaniu w niedzielę 24. września, odpowiedzialni za przygotowanie księża Karol i Krzysztof wprowadzą zainteresowanych w szczegóły przebiegu całorocznej formacji. 

 

BIERZMOWANIE

Pierwsze spotkanie kandydatów do Bierzmowania
i ich rodziców - 01.10; po Mszy św. o 16.00.

 

POBIERZ
KARTĘ ZGŁOSZENIA
DO BIERZMOWANIA