Ogłoszenia 27.05.2018 - Ur. Trójcy Przenajświętszej

Ogłoszenia z Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

[Jezus rzekł]: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

foto: ps-po.pl

Ogłoszenia 13.05.2018 - Wniebowstąpienie Pańskie

Ogłoszenia na 13 maja 2018 - Ur. Wniebowstąpienia Pańskiego.

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (...) Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.