Koła Różańcowe

Informacja dla Koła Różańcowego Dzieci!

Serdecznie dziękuję za obecność w na spotkaniu KRD w dn. 26 czerwca. Jestem również wdzięczny tym wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogli być obecni, ale przekazali o tym informację.

Jak sygnalizowałem w smsie zapraszającym na ostatnie spotkanie KRD, chciałbym zaproponować jego członkom nową formułę. Większość osób należących do KRD we wrześniu rozpocznie 8 klasę. To dobry czas, by zacząć traktować swoje życie poważniej, a tym samym odważniej i bardziej odpowiedzialnie budować swój świat wartości.

W naszej parafii od kilku lat działa Duszpasterstwo Młodzieży Skała. Jest ono środowiskiem młodych, którzy budują swoją wiarę, czyli osobistą relację z Chrystusem, ale czynią to - zgodnie z ewangeliczną zasadą - we wspólnocie. Jest to zasadniczo wspólnota rówieśnicza, choć niektórych jej członków może dzielić pewna różnica wieku. Ważniejsze jest jednak to, co łączy, a są to wspólne wartości i cele, wspólne doświadczenia. Jak one wyglądają? Warto zajrzeć na stronę DM SKAŁA, gdzie można przeczytać podobne do tego świadectwa (odpowiedź na pytanie "Co daje mi Skała?"):

Młodzi w czasie spotkań czytają Pismo Święte i uczą się je interpretować, uczą się spontanicznej modlitwy, pogłebiają wiedzę religijną, tworzą środowisko przyjaciół i ludzi o podobnych wartościach i światopoglądzie. Przygotowują różnego rodzaju wydarzenia parafialne, jak choćby koncert kolęd czy inscenizowane drogi krzyżowe. DM SKAŁA wyjeżdża także na eventy organizowane przez diecezję kielecką jak Spotkanie Młodych w Wiślicy czy Pielgrzymka do Zabawy. Spotkania SKAŁY odbywają się w każdy piątek o 19.15 (poza wakacjami).

ZAPRASZAM zatem to tego, by od września członkowie KRD dołączyli do DM "SKAŁA". Tym samym zachęcam do podjęcia decyzji, co do dalszego zaangażowania. Niech ta decyzja będzie wyrazem własnej woli. Poniżej zamieszczę jeszcze intencje na lipiec i sierpień. Od września chętnych do dalszego podążania wspólną drogą zapraszam na spotkania SKAŁY!!!

Będę wdzięczny za wiadomość z odpowiedzią na moje zaproszenie!

Pozdrawiam
ks. Karol Stawowczyk

Intencja na lipiec:
Aby serca młodych chrześcijan kształtowała przyjaźń z Chrustusem.

Intencja na sierpień:
Abyśmy potrafili jak Maryja odpowiadać Bogu "tak - fiat - amen" w tym czego On od nas wymaga.

 

 

14 września 2019 - Spotkanie Koła Różańcowego Dzieci dotyczące Święta Podwyższenia Krzyża Świętego

15 września 2018 - Spotkanie Koła Różańcowego Dzieci dotyczące Wspomnienia Matki Bożej Bolesnej

________________

Początek Kołom Różańcowym w parafii bł. Jerzego Matulewicza dała Róża Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, założona 7 października 1993. Zelatorką koła została katechetka – pani Urszula Nowak.

Czciciele Matki Przenajświętszej zgodnie z przesłaniem wypowiedzianym w Fatimie do pastuszków („odmawiajcie codziennie różaniec”) modlili się przed każdą Mszą św. odprawianą w godzinach popołudniowych. Matka Boża zaczęła królować i pukać do serc wielu parafian. Odpowiedzią było żywe zainteresowanie ze strony wiernych i tworzenie nowych Róż, które pod duchowym przewodnictwem księdza proboszcza Bogdana Pękackiego zrzeszyły coraz liczniejsze grono Żywego Różańca.

Inicjatorem kolejnych Róż była pani Maria Mazur, która z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zachęcała ludzi do tworzenia Kół Żywego Różańca. Na terenie parafii powstało dwanaście Róż Różańcowych. Od kilku lat nasza parafia włącza się w „Różańcowe Jerycho” – 24-godinną adorację Najświętszego Sakramentu. Z inicjatywy sióstr i braci modlitwy różańcowej w roku kapłaństwa powstało pięć „Margaretek”, czyli modlitw za poszczególnych kapłanów.

W roku Różańca Świętego (2002-2003) papież Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice Różańca -  tajemnice światła. Koło liczyło od tej chwili nie piętnastu, ale dwudziestu członków. W związku z tym nastąpiła reorganizacja kół pod względem liczebności osób. Z dwunastu Kół pozostało siedem.

Zachęcamy do tworzenia nowych wspólnot. Pamiętajmy, że nie możemy zaniedbywać modlitwy różańcowej, która jest ratunkiem dla świata.

Urszula Nowak