Koła Różańcowe

Informacja dla Koła Różańcowego Dzieci:

Ponieważ na wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego wielu z członków KRD nie mogło być obecnych, nie przeprowadziliśmy zmiany tajemnic różańcowych w miesiącu czerwcu... Niniejsza informacja ma pomóc nadrobić ten brak. Poniżej znajduje się lista tajemnic różańcowych. Aby odszukać swoją obecną tajemnicę należy się cofnąć ("wskoczyć" o jedną w górę; a jeśli miało się I tajemnicę części radosnej,  to teraz rozważa się V tajemnicę chwalebną). Podobnie postąpimy w lipcu i sierpniu, ponieważ w okresie wakacji nie damy rady przeprowadzić spotkań KRD. We wrześniu zaprowadzimy porządek ;-)

Zmiana tajemnic w czerwcu: 19.06. Intencja: Podziękowanie za miniony rok szkolny i katechetyczny oraz powstanie w tym roku Koła Różańcowego Dzieci.

Zmiana tajemnic w lipcu: 7.07. Intencja: O błogosławieństwo Boże na czas wakacji dla rodzin naszej parafii.

Zmiana tajemnic w sierpniu: 4.08. Intencja: Aby wszyscy, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, mogli doświadczyć umocnienia wiary na pątniczym szlaku i cieszyli się owocami swojej pielgrzymiej modlitwy. Pamiętamy szczególnie o uczestnikach pieszej i rowerowej Pielgrzymki Kieleckiej.

Tajemice radosne
I - Zwiastowanie NMP

II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Jezusa
IV - Ofiarowanie w świątyni
V - Znalezienie w świątyni

Tajemice światła
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
I - Modlitwa w Ogrójcu

II - Biczowanie
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne
I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie Maryi 
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

____________________

Początek Kołom Różańcowym w parafii bł. Jerzego Matulewicza dała Róża Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, założona 7 października 1993. Zelatorką koła została katechetka – pani Urszula Nowak.

Czciciele Matki Przenajświętszej zgodnie z przesłaniem wypowiedzianym w Fatimie do pastuszków („odmawiajcie codziennie różaniec”) modlili się przed każdą Mszą św. odprawianą w godzinach popołudniowych. Matka Boża zaczęła królować i pukać do serc wielu parafian. Odpowiedzią było żywe zainteresowanie ze strony wiernych i tworzenie nowych Róż, które pod duchowym przewodnictwem księdza proboszcza Bogdana Pękackiego zrzeszyły coraz liczniejsze grono Żywego Różańca.

Inicjatorem kolejnych Róż była pani Maria Mazur, która z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zachęcała ludzi do tworzenia Kół Żywego Różańca. Na terenie parafii powstało dwanaście Róż Różańcowych. Od kilku lat nasza parafia włącza się w „Różańcowe Jerycho” – 24-godinną adorację Najświętszego Sakramentu. Z inicjatywy sióstr i braci modlitwy różańcowej w roku kapłaństwa powstało pięć „Margaretek”, czyli modlitw za poszczególnych kapłanów.

W roku Różańca Świętego (2002-2003) papież Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice Różańca -  tajemnice światła. Koło liczyło od tej chwili nie piętnastu, ale dwudziestu członków. W związku z tym nastąpiła reorganizacja kół pod względem liczebności osób. Z dwunastu Kół pozostało siedem.

Zachęcamy do tworzenia nowych wspólnot. Pamiętajmy, że nie możemy zaniedbywać modlitwy różańcowej, która jest ratunkiem dla świata.

Urszula Nowak