Ogłoszenia 10.12.2017 - II Niedziela Adwentu

Ogłoszenia z II Niedzieli Adwentu.

"Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki".

dziennikparafialny.pldziennikparafialny.pl

 Ogłoszenia 3.12.2017 - I Niedziela Adwentu

Ogłoszenia z I Niedzieli Adwentu.

 Jezus powiedział do swoich uczniów: (...) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

 foto: faustyna-ostroda.plOgłoszenia 26.11.2017 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 Ogłoszenia przygotowane na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie".

Znalezione obrazy dla zapytania chrystusa królafoto: episkopat.plOgłoszenia 12.11.2017 - XXXII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia przygotowane na XXXII Niedzielę Okresu Zwykłego w ciągu roku.

"Te [panny], które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny"Ogłoszenia 5.11.2017 - XXXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XXXI NIedzielę Zwykłą

"Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią."