Ogłoszenia 4.11.2018 - XXXI Niedziela Zwykła - DZIEŃ SEMINARYJNY

Ogłoszenia z XXXI Niedzieli Zwykłej w ciągu roku, w czasie której w naszej parafii przezywaliśmy dzień semianaryjny. 

Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”.

foto: wsd.kielce.pl

Ogłoszenia 28.10.2018 - XXX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXX Niedzieli Zwykłej.

[Bartymeusz] zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Ogłoszenia 21.10.2018 - Światowy Dzień Misyjny

Ogłoszenia z XXIX Niedzieli Zwykłej w ciągu roku (Światowy Dzień Misyjny).

...kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

foto: misje.pl