Ogłoszenia 14.07.2019 - XV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XV Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”.

foto: nasza-arka.pl

Ogłoszenia 23.06.2019 - XII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XII Niedzieli Okresu Zywkłego w ciągu roku

”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

foto: milosierdzie.archobial.pl

Ogłoszenia 9.06.2019 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Ogłoszenia z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich".

gorka.jezuici.pl