Ogłoszenia 17.11.2019 - XXXIII Niedziela Zwykła

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami z XXXIII Niedzieli Zwykłej.

"Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie".

foto: dzięki-bogu.plOgłoszenia 10.11.2019 - XXXII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXXII Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

"...ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania".

parafia-wrzeciono.plOgłoszenia 3.11.2019 - XXXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXXI NIedzieli Zwykłej w ciągu roku.

”Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

foto: verbumdei.com.plOgłoszenia 27.10.2019 - XXX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXX Niedzieli Zwykłej w ciągu roku.

"... celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«".

foto: verbumdei.com.pl

 Ogłoszenia 20.10.2019 - XIX Niedziela Zwykła (Niedziela Misyjna)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami z XIX Niedzieli okresu zwykłego w ciąfu roku.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. 

foto: czas-doskonalenia-dusz.pl