Ogłoszenia 9.12.2018 - II Niedziela Adwentu

Ogłoszenia z II Niedzieli Adwentu.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

foto: orygenes.plOgłoszenia 2.12.2018 - I Niedziela Adwentu

Ogłoszenia duszpastarskie na rozpoczęcie Adwentu.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

foto: niedziela.plOgłoszenia 25.11.2018 - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ogłoszenia z ostatniej niedzieli roku liturgicznego, przeżywanej jako Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Odpowiedział Jezus [Piłatowi]: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

foto: ministrancichrystuskrol.blox.plOgłoszenia 18.11.2018 - XXXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku

Ogłoszenia przygotowane na XXXIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.  A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo...".

foto: orygenes.pl