Schola - Zespół Dziecięcy

 9 września 2017 o godz. 10.00 odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie zespołu. Będzie to okazja do integracji, omówienia zasadniczych spraw i przeprowadzenia próby na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego (10.09, godz. 10.00). Spotkanie to odbędzie się przy ognisku przed naszym kościołem. Zapraszam na nie dzieci i młodzież wraz z rodzicami. W miarę możliwości proszę - szczególnie ojców - o wcześniejsze przybycie i pomoc przy organizacji. Wszystko co potrzebne, zostanie zapewnione przez ks. Opiekuna - proszę tylko o obecność i dobry humor! W razie niepogody spotkanie odbędzie się w sali duszpasterskiej. Już dziś zachęcam też do zainterersowania się uczestnictwem w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym. Więcej info znajdziecie tutaj.

__________________________________

 

W ciągu przeszło 25 lat istnienia naszej parafii istotną rolę w religijnej, a szczególnie liturgicznej formacji dzieci i młodzieży odgrywał zespół posługujący muzycznie w czasie niedzielnych Mszy św. o godzinie 10.00. Ponieważ to Eucharystia z kazaniem skierowanym szczególnie do dzieci, animacja muzyczna z wykorzystaniem gitary oraz śpiewu najmłodszych wydawała się być bardzo potrzebna. W ostatnim czasie (jesień 2016) udało się wrócić do tej praktyki. Zespół dziecięco – młodzieżowy wznowił wtedy swoją działalność.

Poza niedzielnymi Mszami św. o godz. 10.00, naszą scholę można usłyszeć w czasie istotnych wydarzeń w życiu parafii. Przykładem może być choćby w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (26 XI 2016). Zespół pomagał wtedy w prowadzeniu wieczoru uwielbienia. Schola brała także udział w Jubileuszowej Mszy Świętej z okazji 25-lecia ustanowienia parafii (8 grudnia 2016). Na początku stycznia 2017 zespół zaprosił parafian do wspólnego kolędowania.

Próby scholi odbywają się w soboty o godzinie 10.00, w salce w salce duszpasterskiej kościoła. Opiekunem grupy jest ks. Karol Stawowczyk.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież naszej parafii do współpracy. Śpiewając, głosimy chwałę Pana i doznajemy przy tym wiele radości!

opr. P. Wojciechowska
ks. K. Stawowczyk