Pastor

ks. Bogdan Pękacki

Proboszcz, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej
Wyślij e-mail

Urodzony: 1957 (Busko–Zdrój)

Wyświęcony: 1982r.

Mianowany proboszczem: 1991r.

Poza licznymi obowiązkami wynikającymi wprost z urzędu proboszcza prowadzi kancelarię parafialną, sprawuje duchową opiekę nad wspólnotami Róż Różańcowych, Apostolatem Pomocy Duszom Czyśćcowym, a także zajmuje się duszpasterstwem chorych.


Sample image with caption

ks. Sylwester Robak

dr teol.
Wyślij e-mail

Urodzony: 1978 (Krasocin)

Wyświęcony: 2004r.

Mianowany: 2016r.

W parafii odpowiada za przygotowanie do I Komunii św., starszych ministrantów i lektorów, osoby proklamujące słowo Boże w czasie niedzielnej Eucharystii, Apostolat Maryjny oraz grupę Czcicieli Miłosierdzia Bożego.


Assistant

ks. Roman Rosiński

mgr lic. teol.
Wyślij e-mail

Urodzony: 1973 (Koniecpol, Św. Michała Arch.)

Wyświęcony: 2000r.

Mianowany: 2015r.

W parafii odpowiada za formację młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, czyli bierzmowania oraz przygotowanie gazetki parafialnej.


Assistant

ks. Karol Stawowczyk

mgr teol.
Wyślij e-mail

Urodzony: 1986 (Włoszczowa, bł. ks. Józefa Pawłowskiego)

Wyświęcony: 2012r.

Mianowany: 2016r.

W parafii zajmuje się formacją dzieci przygotowujących się do I Komunii św., kandydatami na ministrantów oraz ministrantami młodszymi, scholą dziecięco-młodzieżową, wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, Duszpasterstwem Młodzieży „Skała” oraz moderowaniem parafialnej strony internetowej.


Księża pochodzący z parafii:

    ks. Marek Kaczmarczyk - wyświęcony w 1993r. (Salezjanin)

    ks. Sebastian Seweryn - wyświęcony w 2009r.

    ks. Łukasz Snoch - wyświęcony w 2014r.