Intencje Mszalne  

Poniedziałek

7.oo* r. święceń ks. Karola, ks. Łukasza, ks. Sylwestra, dzień dziecka - Marka, Oli, Michała - dzięk..

7.oo + Jacek, Henryk, Józef, Julianna ++ z r. Konieczek

7.oo + Maria Tracz - 30 dnia od śmierci

18.oo + 7 r. śm. Ireny, Eugeniusza Marzec

18.oo + Marian  Trela

Wtorek

7.oo* 23 r. ur. Macieja - dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej rodziny

7.oo* 10 r. ślubu Magdaleny i Piotra - dzięk. z prośbą  o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej rodz.

18.oo + 24 r. śm. Janusz Nowak

18.oo + 9 r. śm. Marian, Marianna, Józef Słowińscy

Środa

7.oo*dzięk. z prośbą o dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Bartosza na czas egzaminów 8 - klasisty..

7.oo + 32 r. śm. Janiny, Franciszka, Jacka, Leszka, Krzysztofa, Teresy ++ rodziców

7.oo + Stanisław Białacki - od żony..

18.oo * imieniny ks. Karola - dzięk. z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski 

18.oo + Florentyna, Czesław Łomża ++ z r. Łomżów i Zbrowskich

Czwartek

7.oo* dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB dla rodziców Jan Waniaka oraz błog. dla rodziny

7.oo + Oliwia Bugajska - od sąsiadów z klatki

18.oo* 70 r. ur. Kazimierza - dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej rodziny

18.oo* za sprzątających z bl. 6 z ul. Kredowej ..

Piątek

7.oo* 38 r. święceń proboszcza - dzięk. z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i błog. Boże

7.oo + Henryk, Michał, Marianna, Regina Mazur

18.oo + Natalia, Władysław Puto, Helena, Zygmunt Adamscy

18.oo + Leszek Centkowski

Sobota

7.oo + Marian Rutka

7.oo + Renata Ciosek - 30 dnia od śmierci

18.oo * w intencji sióstr "różańcowych" i czciele Miłosierdzia Bożego

18.oo + 7 r. śm. Czesław Barucha

18.oo + 2 r. śm. Henryk Mazur

Niedziel

7.oo* 45 r. ślubu Teresy i Tadeusza - dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże.

8.3o + Stanisław, Ryszard, Antoni Bugajscy

8.3o + Jadwiga Lipa

10.oo* 20 r. ur. Kamil i Zofia - Bożena r. ur. - dzięk. z prośba  o zdrowie, opiekę MB i błog. 

10.oo* 1 r. ur. Rysia - dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej rodziny

11.3o + Stanisława, Sergiusz Lipińscy ++ z r. Lipińskich i Zawadów

11.3o + Krystyna, Adam Jabłońscy

13.15* 8 r. ślubu Edyty i Piotra - dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże..

16.oo* 55 r .ur. Bogusława - dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB. i błog. Boże dla całej.

18.oo + 2 r. śm.  Anna Pęczkowicz, 2 r. śm. Alicja Chwastek