Intencje Mszalne

19 VIII –  25 VIII  2019

Poniedziałek

7.oo* w int. rodzin tworzących wspólnotę parafialną, ofiarodawców i budowniczych
7.oo* 5 r. ślubu Bożeny i Leszka Letnarów - dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i błog.

18.oo + Małgorzata, Wiktoria, Wawrzyniec Grabowscy

Wtorek

7.oo + Zofia, Henryk, Ryszard, Zdzisław Cicheccy

18.oo + Henryk  Pytlik

Środa

7.oo + 4 r. śm. Jacka - Józefa Ciosek, ++ rodziców i braci..

18.oo * 22 r. ur. Piotra - dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej rodz..

Czwartek

7.oo* 16 r. ur. Macieja - dzięk. z prośba  o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej..

18.oo + 1 r. śm. Stanisławy

Piątek

7.oo + Wojciech, Jerzy, Teofil, Robert

18.oo* 3 r. ur. Alicji - dzięk. z prośba  zdrowie, opiekę MB i błog. Boże dla całej rodziny

Sobota

7.oo + Ryszard  Popiel
7.oo + Małgorzata Stojanowska - 30 dnia od śmierci

18.oo* za sprzątających i mieszkańców bl. 20 z ul. K. Wielkiego
18.oo + 1 r. śm. Małgorzaty Wzorek
18.oo + Stefan, Daniela Bamburskich ++ z rodziny

Niedziela

7.oo + Roman Wąsik, Jerzy Kędzierski

8.3o* 5 r. ślubu Beaty i Michała ich dzieci Tomasza i Piotra - dzięk. z prośba o zdrowie
8.3o + 15 r. śm. Wiesław, Łukasz, Jan, Henryk z r. Lisowskich, Czarneckich i Olesiów

10.oo*5 r. ślubu Anny i Piotra, 3 r. ur. Franciszka, 1 r. ur. Stefana - dzięk. z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski...
10.oo* 1 r .ślubu Anna i Mario - dzięk. z prośba o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże..

11.3o + Kazimiera, Stanisław Bugajscy
11.3o + Alicja Kulińska - od sąsiadów z klatki

13.15* 18 r. ur. Alicji Chmielewskiej - dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i błog. Boże
13.15 + 4 r. śm. Janiny, 43 r. śm. Karola Dróżdż

16.oo + 4  r. śm. Zdzisław Sobota

18.oo* 50 r. ślubu Barbary i Kazimierza  - dzięk. z prośbą o zdrowie, opiekę MB i błog.