Miłosierdzie Boże w przesłaniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej

"Duchowość Miłosierdzia Bożego jest głęboko ewangeliczna, bo odwołuje się do samych fundamentów chrześcijaństwa (postawy ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich), a zarazem jest uniwersalna, bo przeznaczona i dostępna dla każdego człowieka bez względu na rodzaj powołania, uwarunkowania społeczne czy inne" - pisze ks. Sylwester Robak. Zapraszamy do lektury artykułu na temat św. Faustyny Kowalskiej i kultu Bożego Miłosierdzia. foto: faustyna.pl