W Ewangelii wg św. Jana znajdujemy fragment, który nawiązuje do Służby Liturgicznej:

"Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby..."

Ten "pierwszy ministrant" usługiwał Chrystusowi przy cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który można uznać za zapowiedź Eucharystii.

We wczesnych wiekach chrześcijaństwa biskupi sprawowali Eucharystię z asystą liturgiczną, którą stanowili diakoni. Osobno natomiast wykształcił się urząd lektora, który był powierzany odpowiednio do tego przygotowanym chłopcom, którym stawiano niezwykle wysokie wymagania. O lektorach z tamtych czasów pisze biskup Cyprian, który był męczennikiem z Kartaginy. W swoim liście mówi o Aureliuszu, który bronił wiary i z tego powodu spotykały go różne prześladowania: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego." W późniejszych wiekach funkcja ta zarezerwowana była tylko dla osób przygotowujących się do kapłaństwa. Z okresu średniowiecza jest jeszcze mniej wzmianek o usługujących przy ołtarzu. Wiadomo, że początkowo funkcje liturgiczne powierzane były wyłącznie klerykom. Dopiero Sobór Trydencki (1545-63) wprowadził ministrantów, którzy mieli prawo do spełniania posług przy ołtarzu, natomiast dopiero w XX wieku możemy znaleźć oficjalne dokumenty Kościoła, mówiące o Służbie Liturgicznej.

Służba Liturgiczna w naszej parafii składa się z 52 ministrantów i lektorów podzielonych na dwie grupy. To najstarsza grupa która powstała wraz początkami założenia parafii na kieleckich Ślichowichach. Pierwszą stanowią ministranci i kandydaci na ministrantów uczęszczający do szkół podstawowych. Opiekunem tej grupy jest ks. Karol. Druga grupa to starsi ministranci i lektorzy uczęszczający do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Opiekunem tej grupy jest ks. Sylwester. Są to młodzi oddani służbie Bogu mężczyźni, którzy nie wstydzą się dawać świadectwa o Jezusie przy ołtarzu nawet po skończeniu edukacji, czy założeniu rodziny. Obecnie mamy trzech (ministrantów - lektorów – animatorów p. Tadeusza, Mateusza i Marcina), którzy założyli swoje rodziny i nadal służą Panu Bogu przy Ołtarzu. Możemy się pochwalić , że nasza parafia ma najstarszego ministranta w diecezji kieleckiej (pana Tadeusza 75 l).

Liturgiczna Służba Ołtarza to przede wszystkim grupa odważnych chłopców i mężczyzn, którzy nie boją się poświęcić część swojego cennego czasu, aby służyć Jezusowi i Jego Kościołowi jako ministranci i lektorzy. Służba przy ołtarzu łączy się także z wyjazdami, wspólną grą w piłkę (w każdą sobotę o godz. 19:00), a także dobrze spędzonym czasem.

Ministranci naszej parafii zobowiązani są do jednego dyżuru w czasie Mszy św. w dni powszednie oraz dyżur na wybranej przez siebie Eucharystii w niedzielę. Zbiórki ogłaszane są na bieżąco – zwykle odbywają się dwa razy w miesiącu.

Opiekunowie - Ks. Sylwester Robak i ks. Karol Stawowczyk

 

ks. Sylwester Robak