Ogłoszenia 1.10.2017 - XXVI Niedziela Zwykła

 Ogłoszenia z XXVI Niedzieli Zwykłej.

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi.

 O sakramentach cz. 7-9

Kolejne katechezy z cyklu "O sakramentach". Publikujemy w tym miejscu wszystkie części omawiające katechizmową naukę na temat Eucharystii. Głosimy śmierć Twoją , Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.  "Nie ma soboty, bez promyczka słońca"

Pogoda była... Była i już! Nie warto się nią zrażać! Jak mówi przysłowie: "Nie ma soboty bez promyczka słońca". Tak było i 23 września, gdy mimo padającego deszczu wybraliśmy się kolejny już raz na Świętokrzyski Rajd Pielgrzymowy.Ogłoszenia 24.09.2017 - XXV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XXV Niedzielę Zwykłą.

 Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.