Koło Różańcowe św. Hiacynty i Franciszka Marto

W I sobotę listopada zainaugurowało swoje istnienie Koło Różańcowe pw. św. Hiacynty i Franciszka Marto. To koło różańcowe skupia dzieci, które chcą - jak wybrane na ich patronów Dzieci Fatimskie - spłeniać na codzień prośbę Matki Bożej o odmawianie różańca.Ogłoszenia 5.11.2017 - XXXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XXXI NIedzielę Zwykłą

"Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią."

Ogłoszenia 29.10.2017 - XXX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXX Niedzieli Zwykłej, która w naszej parafii była przeżywana jako dzień seminaryjny.

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy."Konkurs o św. Janie Pawle II

Odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu o św. Janie Pawle II. Tradycyjnie konkurs ma dwie kategorie. Młodsze dzieci wykonywały pracę plastyczną. Starsze przygotowywały się do dwuetapowego konkursu wiedzowego.