DM SKAŁA - Zakopane 2017

Pierwsze dni lipca (6-11.07) Duszpasterstwo Młodzieży „SKAŁA” miało przyjemność spędzić w cudownych Tatrach. Trudnymi ścieżkami Tatrzańskiego Parku Narodowego prowadził nas z uśmiechem Ks. Karol. Długie wędrówki umilała nam natura, jej piękno i majestatyczne krajobrazy.Ogłoszenia 23.07.2017 - XVI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XVI Niedzielę Okresu Zwykłego w ciągu roku

...przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. (...) Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Ogłoszenia 25.06.2017 - XII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XII Niedzieli Zwykłej

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. (...) Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.Ogłoszenia 18.06.2017 - XI Niedziela Zwykła

Zapoznaj się z ogłoszeniami przygotowanymi na XI Niedzielę Okresu Zwykłego w ciągu roku. 

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.