Ogłoszenia 8.10.2017 - XXVII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia na XXVII Niedzielę Zwykłą.

"Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce."

Ogłoszenia 1.10.2017 - XXVI Niedziela Zwykła

 Ogłoszenia z XXVI Niedzieli Zwykłej.

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi.

 O sakramentach cz. 7-9

Kolejne katechezy z cyklu "O sakramentach". Publikujemy w tym miejscu wszystkie części omawiające katechizmową naukę na temat Eucharystii. Głosimy śmierć Twoją , Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.  "Nie ma soboty, bez promyczka słońca"

Pogoda była... Była i już! Nie warto się nią zrażać! Jak mówi przysłowie: "Nie ma soboty bez promyczka słońca". Tak było i 23 września, gdy mimo padającego deszczu wybraliśmy się kolejny już raz na Świętokrzyski Rajd Pielgrzymowy.