Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik

Zachęcamy do udziału w parafialenej pielgrzymce do Kalwawii Zebrzydowskiej i Łagiewnik.
Pielgrzymka odbędzie się 17 czerwca. Koszt wyjazdu 40 zł. Zapisy u księdza Sylwestra
(przy zapisach nalezy podać numer pesel, telefon kontaktowy oraz adres).Ogłoszenia 28.05.2017 - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia podane w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata."Ogłoszenia 21.05.2017 - VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia przygotowane na VI Niedzielę Wielkanocną.

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie".