3.09.2017 - XXII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia przygotowane na XXII Niedzielę Zwykłą


Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.



Wspomnienia z Ziemi Świętej

W dniach 28 czerwca – 5 lipca 2017r. grupa parafian wspólnie z księdzem Karolem udała się do Ziemi Świętej.
Wędrując Śladami Pana Jezusa dotarliśmy do źródeł chrześcijaństwa, a także poznaliśmy najważniejsze miejsca związane z życiem i działalnością postaci biblijnych Starego i Nowego Testamentu!



Ogłoszenia 27.08.2017 - XXI Niedziela Zwykła

Ogłoszenia przygotowane na XX Niedzielę Zwykłą.

 Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: (...) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.