Ogłoszenia 26.06.2022 - XIII Niedziela Zwykła

 

Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami duszpasterskimi!

foto: www.facebook.com/oazowy

SOW: Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej

Robiąc rachunek sumienia pamiętaj przed kim stajesz - Bóg nie jest egzaminatorem, tutaj nie ma klucza odpowiedzi. W rachunku sumienia "dobre odpowiedzi" to te szczere.

Bóg jest Twoim Ojcem. Posłał Jednorodzonego Syna, aby Cię zbawił właśnie z grzechu (por. J 3, 17) i Ducha Świętego, aby Cię o tym grzechu przekonał (por. J 16, 8-9). 

Bóg chce byś zrozumiał swój grzech i zobaczył jak niszy on Waszą relację. A niszcząc Twoją relację z Bogiem, niszczy też Ciebie (Boga nie może, ale Ciebie owszem).

foto: misericors.org