SOW: Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej

Robiąc rachunek sumienia pamiętaj przed kim stajesz - Bóg nie jest egzaminatorem, tutaj nie ma klucza odpowiedzi. W rachunku sumienia "dobre odpowiedzi" to te szczere.

Bóg jest Twoim Ojcem. Posłał Jednorodzonego Syna, aby Cię zbawił właśnie z grzechu (por. J 3, 17) i Ducha Świętego, aby Cię o tym grzechu przekonał (por. J 16, 8-9). 

Bóg chce byś zrozumiał swój grzech i zobaczył jak niszy on Waszą relację. A niszcząc Twoją relację z Bogiem, niszczy też Ciebie (Boga nie może, ale Ciebie owszem).

foto: misericors.orgSOW: co to jest spowiedź generalna i czy jest potrzebna?

W czasie Seminarium Odnowy Wiary bywa niekiedy wprowadzany temat spowiedzi generalnej. Nasze ostatnie katechezy mówiły o ludzkiej grzeszności, ale i nadziei, jaką mamy w Jezusie Chrystusie - Jedynym Zbawicielu człowieka. Wkrótce podejmiemy temat wiary i nawrócenia oraz zastanowimy się, co to znaczy „otworzyć drzwi Chrystusowi” i wpuścić Go do naszego życia jako Gospodarza. W drodze, którą wyznaczają powyższe punkty warto zadbać o dobrze przeżytą spowiedź... foto: radom.gosc.pl

Wizytacja kanoniczna 2022

W tym roku w naszej parafii odbywa się wizytacja kanoniczna. Jest to rodzaj cyklicznego audytu, który pracownicy kurii diecezjalnej przeprowadzają we wszystkich parafiach diecezji zwyczajowo raz na pięć lat. Na czele delegacji wizytującej daną parafię stoi biskup ordynariusz lub biskup pomocniczy. My 15 maja gościliśmy biskupa Mariana Florczyka.Poprawki strojów komunijnych

Poprawione stroje Komunijne można będzie odbierać w piątek 20 maja o 18.00 w zakrystii kaplicy. Osoby zainteresowane dokonaniem poprawek mogą także wtedy spotkać się z panią krawcową i omówić szczegóły.