Ogłoszenia 21.02.2021 - I Niedziela Wielkiego Postu

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami parafialnymi.

"Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali".

foto: slowo.redemptor.plOgłoszenia 14.02.2021 - VI Niedziela Zwykła

Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi ogłoszeniami.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”.

foto: siostry-sc.plWybór terminu I Komunii św.

Drodzy Rodzice Dzieci, które przygotowują się do Uroczystości I Komunii św.

Po rozmowach zainteresowanymi rodzicami (przeprowadzonych w dn. 13.02) ks. Proboszcz podjął decyzję o zorganizowaniu uroczystości w dwóch terminach: 22 i 29 maja.

Taka formuła wymaga jednak zadeklarowania, który z terminów Państwo wybierają. Poniżej zamieszczamy link do formularza internetowego, który umożliwi zdalne złożenie takiej deklaracji.

Na odpowiedzi czekamy do 21 lutego. Prosimy wykorzystać ten czas na zastanowienie - ankietę można wypełnić tylko jeden raz.

DEKLARACJA WYBORU TERMINU