Ogłoszenia 15.11.2020 - XXXIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXXIII Niedzieli Zwykłej.

"Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". Rzekł mu pan: Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana".

foto:deon.plOgłoszenia 8.11.2020 - XXXII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXXII Niedzieli Zwykłej.

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

foto: centrum.saletyni.plOgłoszenia 1.11.2020 - Ur. Wszystkich Świętych

Ogłoszenia z Ur. Wszystkich Świętych.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

foto: radiomaryja.plOgłoszenia 25.10.2020 - XXX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia z XXX Niedzieli Zwykłej.

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy".

foto: opoka.org.pl